Hỗ trợ trực tuyến

Director

Director

0914 116 006

 

KHÓA HOC LẶN NÂNG CAO 2-3 ngày

KHÓA HOC LẶN NÂNG CAO 2-3 ngày

Để nâng cao khả năng chuyên môn trong lặn biển, không gì tốt hơn là tham gia một khóa học lặn chuyên sâu. Sau khóa học chuyên sâu này, bạn đã đến gần mức độ cao hơn để có thể trở thành một Huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Thực hiện tự chọn 5 trong 7 chuyên mục trong nội dung chương trình học lặn :

1. Lặn đêm

2. Lặn sâu

3. Lặn ở nhiều cấp bậc nông sâu khác nhau, sử dụng máy tính lặn

4. Cân bằng trong nước

5. Tìm hiểu tính đa dạng sinh học trong vùng lặn

6. Tìm kiếm vật dưới nước

7. Định hướng dưới nước

KHÓA HOC LẶN CỨU HỘ  (PADI Rescue Diver Course) : 5 ngày

Đây là Khóa học thực tập sơ cấp cứu người trên biển, cũng là một nội dung quan trọng trước khi tham gia Khóa học lặn chuyên nghiệp để trở thành Huấn luyện viên sơ cấp.

KHÓA HOC LẶN CHUYÊN NGHIỆP   (PADI Dive Master Course)

Huấn luyện chuyên sâu về các kỹ năng lặn, cách làm việc trên tàu và hướng dẫn khách lặn. Vui lòng liên hệ với Trung tâm du lịch lặn biển HAPPY DIVING CENTER để được hướng dẫn.

lan nang caolan nang cao 1

Tin khác